Poďakovanie mestu KOŠICE za dotáciu

Chceme úprimne poďakovať mestu Košice, že podporilo činnosť nášho klubu v roku 2023 a to:

– z Fondu športovcových aktivít na turnaj CASSOVIA OPEN 2023 sumou 1900,- €

– z Fondu mládežníckeho športu sumou 5712- €

Ď A K U J E M E.