Členské príspevky

1 člen50€/mesiac
2 členovia rodiny90€/mesiac
3 členovia rodiny130€/mesiac
4 členovia rodiny170€/mesiac

Iné

zápisné5€
SATKD25€/rok
TJ SLÁVIA4€/rok