2.12.2023, 12:30 – 17:30, Valné zhromaždenie – volebné