Asteriks Cup – Niš

Reprezenatčno-klubová výprava v Srbsku.
Naši pretekári sa zúčastnili dvoch po sebe nasledujúcich turnajov v Srbskom meste Niš.
Najúspešnejšie vyšla z turnaja Simona Pernischová kde sa jej podarilo získať cenu za najlepšiu juniorku -Gratulujeme