Kika Tomáš Trio Mario Gabika

Sekerôčka na pleci, chlieb, slaninka vo vreci...

Sekerôčka na pleci, chlieb, slaninka vo vreci...