Kika Tomáš Trio Mario Gabika

Začíname v novom šk. roku 2022/23

Tentokrát začíname po 20tich rokoch v novozrekonštruovanej telocvični.
Už prvé informatívne stratnutie a rozdelenie do kategórií v pondelok 5.9.2022 o 16,30 hod.