Kika Tomáš Trio Mario Gabika

Trénujeme v januári 2022

Aj keď sa čiastočne opatrenia uvoľnili… a zároveň nám začali zimné prázdniny, tak sa na tréningoch v telocvični (veríme všetci) uvidíme 10.1.2022 podľa štandardného rozpisu tréningov.
Všetkým želáme požehnané a zdravé vianočné sviatky, šťastný celý ROK 2022.