Kika Tomáš Trio Mario Gabika

Začíname s tréningami vonku od pondelka 6.5.2020

Po dlhom dlhom sedení doma, aj náš klub chce obnoviť svoju činnosť, ktorá musí byť realizovaná v súvislosti s usmernením ÚVZ SR a teda, len na vonkajších športoviskách do počtu 5 osôb na ploche ihriska cca 30 x 30m.

Máme k dispozícii pri našej telocvični 2 takéto plochy, preto je možné realizovať v jednom čase tréning pre 10 športovcov naraz.
V zmysle usmernení, nie je možné využívať šatne a WC... preto tí, ktorí prídu na tréning už musia prísť v oblečení v ktorom budú trénovať (dobok samozrejme nie je potrebný). Jedná sa o asfaltové ihrisko, takže obuv nevyhnutná.
Tréningy budú zamerané kondične a technicky. Každý účastník si prinesie so sebou označenú menom fľašu s vodou. Rúško počas priebehu tréningu nebude potrebné.

Každý záujemca o tréning sa nahlási vopred cez dostupný komunikačný kanál trénerovi: FB, messenger, SMS, a pod., tak aby bolo možné dodržať stanovený počet účastníkov na tréningu.
Tréningy budú zverejnené na FB stránke a webe klubu www.koryo-taekwondo.sk
Začínať budeme v pondelok 6.5 2020 a podľa záujmu budeme postupne tréningy pridávať.
Poplatok za tréning bude 4€ pre každého, kto nemá vyplatené dlhodobé členské príspevky v klube.

V prípade potreby kontaktujte trénera telefonicky 0905 267 973 alebo na mail: koryokosice@gmail.com