Kika Tomáš Trio Mario Gabika

info

Konečne sa po dlhej dobe vraciame trénovať do telocvične.

Začíname od pondelka 25.5.2020 podľa upraveného časového rozvrhu.
Preto, aby sme boli schopní zabezpečiť hladký priebeh tréningového procesu a mali prehľad o tom koľko cvičencov nám príde na vybraný tréning, je potrebné, aby ste sa naďalej prihlasovali napr. na celý týždeň (vopred) cez prihlasovací formulár, alebo telefonicky administrátorovi, ktorý Vás prihlási/odhlási.

Formulár na prihlásenie:
https://forms.gle/Eht5GFLXUtjHrsMH8

Kontakt administrátor: 0907 496 679
Kontakt tréner: 0905 267 973

Podmienky trénovania:

ONLINE prihlasovanie na vonkajšie tréningy

Od štvrtka 7.5.2020 sa cez tento formulár budete môcť odteraz prihlasovať na všetky tréningy. Na vybraný tréning sa hláste nejneskôr deň vopred. V prípade naplnenia kapacity budete informovaný na vami uvedený mail. Takisto v prípade zrušenia tréningu z dôvodu nepriaznvého počasia.
Ďakujeme - tým Koyo TKD Slávia UPJŠ Košice.
Vidíme sa na tréningu!!!

https://forms.gle/L5fn7XZYoQohfDT59

1. Tréning OUTDOR: 6.5.2020 (ihrisko Drocárov park)

Tréning OUTDOR: 6.5.2020 (ihrisko Drocárov park)
16,30-17,30 kondičný (max. 10 účastníkov)
17,45 - 18,45 technika, poomse (max. 10 účastníkov)
Môžete sa hlásiť!!!

Začíname s tréningami vonku od pondelka 6.5.2020

Po dlhom dlhom sedení doma, aj náš klub chce obnoviť svoju činnosť, ktorá musí byť realizovaná v súvislosti s usmernením ÚVZ SR a teda, len na vonkajších športoviskách do počtu 5 osôb na ploche ihriska cca 30 x 30m.

Máme k dispozícii pri našej telocvični 2 takéto plochy, preto je možné realizovať v jednom čase tréning pre 10 športovcov naraz.
V zmysle usmernení, nie je možné využívať šatne a WC... preto tí, ktorí prídu na tréning už musia prísť v oblečení v ktorom budú trénovať (dobok samozrejme nie je potrebný). Jedná sa o asfaltové ihrisko, takže obuv nevyhnutná.

Tréningy zrušené do odvolania

Na základe Usmernenia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2 pre oblasť športu sú tréningy TKD v našom klube zrušené do odvolania.
Odporúčame každému cvičencovi trénovať v rámci možností doma - sledovať našu FB stránku, kde sa budeme snažiť aj naďalej pridávať videá s aktivitami, ktoré môžete v rámci svojej prípravy realizovať doma. Teraz je čas sa zamerať na kondíciu, strečing a pripravovať sa na obdobie, keď sa vrátime všetci do telocvične na tatami.

Tréningy zrušené

Na odporúčanie odboru školstva – referátu športu a mládeže a v zmysle príkazu primátora mesta Košice č. 1/2020 zo dňa 09.03.2020 na vykonanie hygienicko – protiepidemických opatrení, sa v súvislosti s opatreniami na zabránenie šírenia respiračného ochorenia vyvolaného koronavírusom COVID – 19, s účinnosťou od 12.03.2020 v zariadeniach (telocvične, plavárne a pod.) v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta

zakazuje vykonávanie akýchkoľvek športových, spoločenských alebo iných činností vrátane tréningového procesu.

Vzhľadom na aktuálnu situáciu ohľadom Koronavírusu:

Klub Koryo TKD Slávia UPJŠ Košice zatiaľ nepristupuje k zrušeniu tréningov. Tie budú prebiehať v riadnych termínoch.
Budeme sa snažiť zabezpečiť zvýšenú hygienu vo forme dezinfekčný prostriedkov v telocvični.
Žiadame cvičencov a ich rodičov, aby v prvom rade zabezpečili zvýšenou hygienou predpoklady pre zdravie vlastné a svojich detí.
V prípade potreby chráničov na tréningu, aby si každý nosil svoju vlastnú výstroj a zabezpečil si aj vlastnú prilbu.
Tak isto žiadame, aby osobnú hygienu - ako sprchovanie - si zabezpečil každý doma.

Dotácia od mesta Košice - Fond mládežníckeho športu /individuálny/

Na rok 2019 sme od mesta Košice dostali dotáciu z Fondu mládežníckeho športu - individuálny vo výške 4 506,-eur

„Čestne vyhlasujem, že na spolufinancovanie projektu najmenej vo výške určenej podľa §5, ods. 2 VZN č.190 neboli použité osobitné verejné prostriedky.“

Koryo Tábor Stará Voda 2019

V dňoch 6.-11.8.2019 sa uskutoční Koryo Tábor v rekreačnom zariadeni Stará Voda -Švedlár.
Prihlášku a ostatné dokumenty si môžete stiahnúť v prilohe.

Syndikovať obsah