Kika Tomáš Trio Mario Gabika

Vyhodnotenie páskovania, ukončenie šk. roka 2011/2012.